Leieavtale 2018 – Øverland /Kjørbo


(For evnt. kaffegjester faktureres kr. 100,- eks. mva. pr gjest.)

 

Leieavtale og Depositum

Leieavtalen skrives ut fra hjemmesiden, – signeres og sendes oss pr email eller post. Den returneres underskrevet av oss.
Som sikkerhet for bestillingen betales et depositum på kr. 8 000,-.  Avtalen er ikke å anse som bekreftet før depositum er betalt.
Depositum er ikke refunderbart hvis selskapet avbestilles. Beløpet trekkes fra på sluttfakturaen.
Faktura for depositum sendes ut når signert er avtale er mottatt hos oss.

Bestilling av meny

Annerledes B & C er eneste leverandør av mat til Øverland og Kjørbo.

Arrangørens plikter

Bestiller er ansvarlig for alle typer drikkevarer (unntatt kaffe),
hvis ikke annet er avtalt.
Skjenkebevilling er påkrevet om det skal nytes alkoholholdig drikke.
Søknadskjema lastes ned fra Bærum Kommune. (  www.baerum.kommune.no)
Trykk på ”Selvbetjening” til høyre i øverste rad.
Gå til bevillingsaker og så til ”Ambulerende Bevilling”).

I tillegg er arrangøren ansvarlig for:
Kaker, snacks, bordpynt/blomster, evt. ved til peis, evt. fakkelbokser, isbiter og kakeservietter.
Drikkevarer m.m til selskap leveres etter særskilt avtale, primært dagen før selskapet avholdes.
Likeledes avtales særskilt hentetid for gaver etc. Henting søndag kan ikke påregnes.

Arrangør er ansvarlig for skadeverk eller brekkasje som måtte oppstå under selskapet,enten det er påført av ham selv,hans gjester
eller noen i hans tjeneste.
Arrangør vil bli fakturert i henhold til direkte kostnader påført utleier for erstatning-, eller reparasjon av ødelagte effekter.

Priser

A) Lokalleie:  – dekker rigg av bord og stoler i ønsket oppsett samt rydding og vask.

Søn. – Tors.        Èn etg   :  Kr.  7 000,- eks. mva
»                           Begge etg   :  Kr. 11 000,-     «
Fre. – Lør.        
»                          Begge etg   :  Kr. 18 600,-     «

Fredag og Lørdag leies huset kun ut med begge etasjer under ett om ikke annet er særskilt avtalt.
Lokalleien inkluderer standard rigg av lokalene (bordoppsett og stoler i ønsket formasjon)- samt rydding og vask av lokalene.
Kostnad for ekstraordinær vask vil belastes arrangøren.
Oppheng av pynt eller bruk av eksempelvis konfetti er ikke tillatt.

B)  Meny:
Alle våre menyer er gangbare både på Kjørbo og Øverland. Merk at betingelser for betaling av kokk der slik kreves (se selskaps- og grillmenyer) gjelder også når selskapet avholdes i disse lokalene.
Pris står under «Menyer» på din valgte meny. Merk at alle priser der kokk medfølger (Grillmenyer og selskapsmenyer) er priset eks. mva.
De øvrige menyer er priset inkl. 15% mva. Ved servering av slike på Øverland / Kjørbo skal det iht, Lov om MVA beregnes 25% mva- og menyprisene vil da være 10% høyere enn prisene oppført på hjemmesiden.

C) Serviceavgift:
Annerledes Brød & Cirkus tar ansvar for lagring, håndtering, kjøling og frambud av Arrangørens egne drikkevarer etc.,- samt rydding, kasting og bortkjøring av tomgods og tomflasker etter selskapet.
Serviceavgiften dekker også fri mengde te/kaffe, samt oppdekking med telys på bordene og oppdekking med hvite damaskduker / -servietter.
Pris Kr 85,- eks. mva.

D) Serveringspersonell / Kokk:
Vi beregner 1 servitør pr.cirka  12  gjester.
Vi beregner 1 kokk for til og med 44  gjester, og 2 kokker  for opptil 100 gjester.
Servitørkostnad pr. time:   Kr. 250,- eks. mva. pr servitør.
Hovmesterkostnad pr. time : 315,- eks. mva.
Pris pr. kokk i selskapet:    2 700,- eks. mva.

Etter kl. 24.00 beregnes natt-tillegg kr.70,- ex. mva for hhv. hovmester- og servitørtime.

E) Taxigodtgjørelse:
De natt-arbeidende servitørene skal ha utbetalt en felles kontant taxistøtte. Betales direkte til
hovmester / ansvarlig servitør ved ankomst eller ved levering av drikkevarer etc.
Pris totalt kr. 900,- ink. mva – kontant.

F) Eventuelt:
Det er parkeringsregulering i områdene omkring Øverland og Kjørbo.
På Øverland utstedes Gjestebevis som gir gratis parkering på tilstøtende P-plass i helgene.
(Parkering er avgiftsfri på hverdager)
Ved Kjørbo er det gratis kommunal parkering i helgene og etter kl.17.00 hverdager.

Dato ____/____ Signatur arrangør ________________________________
Signatur