Leieavtale 2019


(For evnt. kaffegjester faktureres kr. 100,- eks. mva. pr gjest.)

 

Depositum

Som sikkerhet for bestillingen betales i tillegg til signering av avtalen et depositum på kr. 8 000,-.
Avtalen er ikke å anse som bekreftet før depositum er betalt.
Depositum er ikke refunderbart hvis selskapet avbestilles. Beløpet trekkes fra på sluttfakturaen.
Faktura for depositum sendes ut når signert leieavtale er mottatt hos oss.

Signering av bestillingsbekreftelsen

Bestiller skriver ut denne avtalen, signerer og sender til oss pr. e- mail eller post.

Bestilling av meny

Annerledes B&C er driver av selskapslokalene og er dermed eneste leverandør av selskapsmat til Øverland Gård.

Bestillers / arrangørens plikter

Bestiller er ansvarlig for alle typer drikkevarer (unntatt kaffe), hvis ikke annet er avtalt.
Skjenkebevilling er påkrevet om det skal nytes alkoholholdig drikke.

(Søknadskjema kan lastes ned fra Bærum Kommune.  (www.baerum.kommune.no)
Bruk søkefeltet på hovedsiden – skriv ”Ambulerende Bevilling” og følg instruksene om utfylling videre.

I tillegg er arrangøren ansvarlig for:
Kaker, snacks, bordpynt/blomster, evt. ved, evt. fakkelbokser, isbiter og kakeservietter.
Drikkevarer m.m til selskap  avleveres etter særskilt avtale.
Likeledes avtales særskilt hentetid for gaver etc. Henting søndag kan ikke påregnes.

Arrangør er ansvarlig for alt skadeverk eller brekkasje som måtte oppstå under selskapet,
enten det er påført av ham selv, hans gjester eller noen i hans tjeneste (servitører eller andre).
Arrangør vil bli fakturert i henhold til direkte kostnader påført Øverland Gård for erstatning
eller reparasjon av ødelagte effekter.

Priser

A) Lokalleie:
Søn. – Tors.     1.etg   :    7 200,- eks. mva
»                        1+2 etg   :  11 500,-    »
Fre. – Lør.       1.etg    :  12 800,-    »
»                        1+2 etg   :  19 000,-    »

Lokalleleien dekker ;  Standard rigg av lokalene (bord og stoler i ønsket oppsett), rydding  og vask.

 

B)  Meny:
Alle menyer på  hjemmesidene er gangbare i våre lokaler . Merk at krav om betaling av kokk (oppgjør på stedet
mot kontantfaktura/kvittering) gjelder også når selskapet avholdes på Kjørbo/Øverland.
Pris står under «Menyer» på din valgte meny. Merk alle priser på mat der kokk kreves (grill – og selskapsmemyer)
er priset eks. mva.
De øvrige menyene er på hjemmesiden priset inkl. 15% mva, men når disse serveres på Kjørbo/Øverland skal det iht.
Lov om Mva beregnes 25% mva. Menyprisen blir således 10% høyere enn den som står oppført på hjemmesiden.

 

C) Serviceavgift:
Annerledes Brød & Cirkus tar ansvar for lagring, håndtering og frambud av Arrangørens  egne drikkevarer  etc.,
– samt rydding, kasting og bortkjøring av tomgods og tomflasker etter selskapet.
Serviceavgiften dekker også oppdekking med damaskduker / -servietter og servering av kaffe/te (fri mengde)
Pris kr. 85,- eks. mva.

 

D) Serveringspersonell:
Hovmester /administrator beregner kostnadsoverslag i forkant av selskapet basert på info om
oppstartstid etc.
Vi beregner 1 servitør pr ca. 12 gjester. Og 1 kokk for antall til og med 44 gjester- og  2 kokker for opptil 100 gjester.
Servitørkostnad pr. time
:         kr.   245,- eks. mva. pr. servitør.
Hovmesterkostnad pr. time:   kr.   305,- eks. mva
Kokk (er) :                                      kr. 2 800,- eks. mva.

 

E) Taxigodtgjørelse:
De natt-arbeidende servitørene skal ha utbetalt en felles kontant taxistøtte. Betales direkte til
hovmester eller ansvarlig servitør ved ankomst eller ved levering av drikkevarer etc.
Pris totalt kr. 900,- ink. mva – kontant.

F) Eventuelt:
NB! Angående parkering Øverland Gård: Det er parkeringsforbud på husets P-plass lørdag og søndag for alle andre enn
gjester til lokalene. Gyldig P-bevis deles ut til av personalet ved ankomsttil sjåfører som gir seg til kjenne.
Det er viktig at arrangør gjør sine gjester oppmerksom på dette.
P-plassen er skiltet med samme informasjon.

Sted________ Dato ____/____
Signatur

 

_______________________
Arrangør                                                                                

 

_______________________
For Øverland Gård, 
Annerledes Brød & Cirkus AS