Leieavtale 2020


(For evnt. kaffegjester faktureres kr. 100,- eks. mva. pr gjest.)

 

Depositum

Som sikkerhet for bestillingen betales i tillegg til signering av avtalen et depositum på kr. 8 000,-.  Avtalen er ikke å anse som bekreftet før depositum er betalt.
Depositum er ikke refunderbart hvis selskapet avbestilles. Beløpet trekkes ellers fra på sluttfakturaen.
Faktura for depositum sendes ut når signert er avtale er mottatt hos oss.

Bestilling av meny

Annerledes B & C er driver av selskapslokalene og dermed eneste leverandør av mat til Øverland og Kjørbo.
Prøvesmaking av selskapsmenyer avtales direkte med kjøkkenet og gjennomføres i perioden 15.september – 15.mai.

Bestillers / Arrangørens plikter

Bestiller er ansvarlig for alle typer drikkevarer (unntatt kaffe),hvis ikke annet er avtalt.
Skjenkebevilling er påkrevet om det skal nytes alkohol.
Søknadskjema lastes ned fra Bærum Kommunes hjemmesider. (  www.baerum.kommune.no)
Bruk søkefeltet på hovedsiden – skriv Ambulerende Bevilling og følg instruksene om utfylling videre.

I tillegg er arrangøren ansvarlig for:
Kaker, snacks, bordpynt/blomster, evt. ved, evt. fakkelbokser, isbiter og kakeservietter.
Drikkevarer m.m til selskap leveres dagene før etter særskilt avtale.
Likeledes avtales særskilt hentetid for gaver etc. Henting søndag kan ikke påregnes.

Arrangør er ansvarlig for skadeverk eller brekkasje som måtte oppstå under selskapet,enten det er påført av ham selv,hans gjester
eller noen i hans tjeneste (servitører eller andre).
Arrangør vil bli fakturert i henhold til direkte kostnader påført utleier for erstatning / utbedring.

Priser

A) Lokalleie:

Søn. – Tors.        Èn etg   :  Kr.  7 400,- eks. mva
»                           Begge etg   :  Kr. 11 800,-     «
Fre. – Lørd.    Èn etg : Kr. 13 000,- «
»                          Begge etg   :  Kr. 19 500,-     «

OBS!! Fredag og Lørdag leies huset kun ut med begge etasjer under ett om ikke annet er særskilt avtalt.
Lokalleien inkluderer bruk av husets møbler, dekketøy etc. og vask av lokalene. Leie av duker/servietter faktureres separat.
Kostnad for ekstraordinær vask vil belastes arrangøren.
Oppheng av pynt eller bruk av eksempelvis konfetti er ikke tillatt.

B)  Meny:
Alle menyer på hjemmsiden er gangbare i våre lokaler. Merk at krav om betaling av kokk (Oppgjør på stedet mot kontantfaktura/-kvittering) gjelder også når selskapet avholdes på Øverland eller Kjørbo..
Pris står under «Menyer» på din valgte meny. Merk at alle priser der kokk medfølger (Grillmenyer og selskapsmenyer) er priset eks. mva.
De øvrige menyene er priset inkl. 15% mva., men når disse serveres av i våre loklaler endres dette til 25% iht. Lov om MVA.

C) Serviceavgift:
Annerledes Brød & Cirkus tar ansvar for lagring, håndtering, kjøling og frambud av Arrangørens egne drikkevarer etc.,- samt rydding, kasting og bortkjøring av tomgods og tomflasker etter selskapet.
Serviceavgiften dekker også fri mengde te/kaffe, samt oppdekking med hvite damaskduker / -servietter og telys på bordene.
Pris Kr 90,- eks. mva.

D) Serveringspersonell / Kokk:
Vi beregner 1 servitør pr.cirka  12  gjester.
Vi beregner 1 kokk for til og med 44  gjester, og 2 kokker  for opptil 100 gjester.
Servitørkostnad pr. time:   Kr. 255,- eks. mva. pr servitør.
Hovmesterkostnad pr. time : 320,- eks. mva.
Pris pr. kokk i selskapet:    2 800,- eks. mva.

Etter kl. 24.00 beregnes natt-tillegg kr.70,- ex. mva for hhv. hovmester- og servitørtime.

E) Taxigodtgjørelse:
De natt-arbeidende servitørene skal ha utbetalt en felles kontant taxistøtte. Betales direkte til
hovmester / ansvarlig servitør ved ankomst.
Pris totalt kr. 900,- ink. mva – kontant.

F) Eventuelt:
Det er parkeringsregulering i områdene omkring Øverland og Kjørbo.
På Øverland utstedes Gjestebevis som gir gratis parkering på tilstøtende P-plass i helgene.
(Parkering er avgiftsfri på hverdager). Gjestebevis utdeles av servitørene på oppfordring.
Ved Kjørbo er det gratis parkering i helgene og etter kl.17.00 hverdager på grusplassen ved rundkjøringen.
Det er P-forbud inne i selve Kjørboparken.

Dato ____/____ Signatur arrangør ________________________________
Signatur